Despre confort

Dr.-Ing. Teodor TERETEAN

Dragă Cititorule, vom încerca în acest colţ de pagină, să aducem unele lămuriri asupra câtorva elemente sau situaţii care influenţează viaţa noastră, din punctul de vedere al microclimatului.

Începutul fiind dificil vom începe, curajos, cu …sfârşitul.

Scopul oricărei analize privind microclimatul mediului construit, trebuie să arate dacă acesta este sau nu confortabil.

În ceea ce ne priveşte, considerăm că mediul în cauză este în fapt suma tuturor spaţiilor în care vieţuim: ne relaxăm, avem o anume activitate, dormim etc.

Am ajuns astfel la necesitatea de a defini confortul, privit d.p.d.v. termic, dar în sens larg.

În general fiecare dintre noi ştie câte ceva despre confort.

În ţările civilizate, intens urbanizate, oamenii îşi petrec mai mult de 90% din viaţă, în interiorul clădirilor.

Pentru omul modern, confortul este preponderent generat de incintele în care se află.

Confortul uman, ca efect al microclimatului înconjurător, este o relaţie complexă existentă între om şi ceea ce îl înconjoară.

Într-un microclimat termic excesiv, cu temperaturi, fie prea scăzute, fie prea ridicate, pentru a se menţine temperatura corpului între limite admisibile, sistemul nostru de termoreglare trebuie să „lucreze” intensificat.

Ceea ce declanşează, şi întreţine, acest proces este interacţiunea dintre temperatura corpului nostru şi temperatura spaţiului înconjurător.

Dacă relaţia este bună, şi acceptată de corpul nostru, spunem că ne simţim confortabil: nu avem nimic de „reproşat” termic, spaţiului în care ne aflăm.

Confortul individual depinde în primul rând de „cât de repede corpul nostru îşi pierde căldura” pe care o produce prin metabolism.

Spunem individual pentru că fiecare dintre semenii noştri are anumite particularităţi generate de vârstă, sex, starea de sănătate, antrenament, vicii căpătate etc.

Vom analiza, pe rând, în numerele viitoare, toate aceste componente care, în final, însumate, ne fac să ne simţim, sau nu, confortabil.