Temperaturile termopanului

Dr.-Ing. Teodor TERETEAN

În toate situaţiile corpul nostru schimbă căldură cu spaţiul înconjurător cum este, de exemplu, fereastra încăperii în care ne aflăm.

Vechile ferestre aveau cadre şi cercevele din lemn, cu sticlă obişnuită.

Ultimul tip de fereastră apărut pe piaţă este fereastra termopan.

Există o diversitate impresionantă de tipuri de ferestre termopan.

O caracteristică importantă a ferestrei este coeficientul global de transfer termic, k, exprimat în W/m2*K.

Acest coeficient este o măsură a energiei termice transmisă prin fereastră, iarna spre exterior, vara spre interior.

Iată o comparaţie, între 4 tipuri de ferestre, în următoarea ordine:

(1)      - fereastra dublă cu cercevele de lemn a vechilor blocuri de locuinţe, k= 3,26;

(2)      - fereastra cu cercevea de PVC şi o singură foaie de geam de 3,2 mm grosime, k= 5,14;

(3)      - fereastra cu cercevea de PVC şi geam termopan din 2 foi de geam cu interspaţiu de 12,7 mm umplut cu aer, k= 3,0 şi

(4)      - fereastra cu cercevea de PVC şi geam termopan din 2 foi de geam cu interspaţiu de 12,7 mm umplut cu argon, k= 2,33.

Temperatura realizată iarna, pe faţa foii de geam dinspre încăpere, este un indicator de confort termic.

S-au considerat în ordine 5 temperaturi exterioare (-20oC, -15oC, -10oC, 0oC, +10oC), în interior existând aceeaşi temperatură de +21oC.

Iată, calculate în ordinea ferestrelor, temperaturile feţei geamului interior:

(1): +3oC, +5,2oC, +7,4oC, +11,8oC şi +16,2oC;

(2): -7,4oC, -4oC, -0,5oC, +6,5oC şi +13,4oC;

(3): +4,4oC, +8,5oC, +12,5oC şi +16,6oC;

(4): +8,1oC, +9,7oC, +11,3oC, +14,4oC şi +17,5oC;

Comentarii:

-          valorile negative arată producerea gheţii pe geam,

-          valorile pozitive subliniate indică posibila producere a condensului,

-          ferestrele cu coeficientul k sub 3 W/m2*K au un comportament bun.

Sfat: verificaţi ca la cumpărarea unui termopan, în certificatul de conformitate, să fie menţionată valoarea coeficientului global de transfer termic, k.

O valoare scăzută indică un produs bun.