Încălzirea toamna

Dr.-Ing. Teodor TERETEAN

Mulţi dintre noi locuim în apartamente din blocuri de beton, racordate la termoficare.

Simţim că, atunci când temperatura exterioară variază între +18 şi +10 oC, în camere se face rece (radiaţia pereţilor de beton).

Exemplu: o încăpere de apartament, ce necesită iarna (la –18 oC) 5 kW de căldură, la +10 oC necesită cca. 1,5 kW.

Dacă aici sunt copii sau bătrâni va fi pus în funcţiune un radiator electric (corect) sau aragazul din bucătărie, deschizând uşile (nesănătos).

Radiatorul consumă o putere electrică egală cu cea termică degajată: cei 1,5 kW vor costa cam 9 lei/oră.

Dacă în aceeaşi încăpere ar exista un aparat de aer condiţionat (12000 BTU/h), tip pompă termică, la temperatura exterioară de +10 oC, acesta ar furniza cca. 4 kW căldură.

Costul încălzirii încăperii ar scădea de cca. 3 ori.

Soluţia este recomandabilă, acolo unde s-ar încălzi una (două) încăperi, până se pun în funcţiune: termoficarea, centrala termică de bloc sau sobele (case individuale).