Închiderea balconului cu geam termopan

Dr.-Ing. Teodor TERETEAN

Stimate Domnule B,

Va mulţumim pentru aprecierile trimise.

Blocul Dvs. are o vechime de 42 ani.

A fost proiectat după regulile antiseismice existente la acea data, care nu erau aşa de stricte precum cele care au apărut după seismul din 1977 (vezi Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P-100-92, reeditat ulterior).

Apariţia fisurilor, atât la balconul Dvs., cât şi la cel superior, indică faptul ca aceste elemente de construcţie au fost marcate de cele trei seismele importante, ulterioare construcţiei blocului.

Montarea termopanelor ar conduce la suplimentarea forţelor care acţionează în prezent asupra elementelor de construcţie, descrise de Dvs. ca având crăpături.

Teoretic, la montarea termopanelor ar trebui cerute aprobări de la Primărie.

În cazul Dvs., care aveţi fisuri ale pardoselii şi tavanului balconului, este obligatoriu a avea această aprobare, ca urmare a expertizei unui specialist autorizat (atestat) în acest domeniu.

Pentru legalitate trebuie să mai obţineţi suplimentar: un certificat de urbanism (CU), avizul proiectantului iniţial al blocului, studiul de faţadă, avizul ISC (Inspectoratul de Stat în Construcţii) şi autorizaţia de construire.

Desigur, cu aceasta ocazie veţi putea prezenta spre analiză şi cererea de înscriere în programul de izolare termică a locuinţelor; totul depinzând de starea blocului Dumneavoastră.