Protecţie pentru condensatorul splitului

Teodor TERETEAN

 

 

Comentariu: Ce măsuri suplimentare trebuie luate la montarea unităţii exterioare a splitului ?

 

Una dintre situaţiile cele mai periculoase, în care se află majoritatea condensatoarelor spliturilor, este montarea acestora pe faţadele clădirilor (blocuri, case individuale, vile etc.), fără a se asigura pentru acestea, protecţia la cutremur.

Uzual, montajul se execută ca în desenul alăturat: (1) este zid clădire, (2) – condensator, (3) – suport inferior, (4) – suport vertical, (5) – tampoane cauciuc.

La o mişcare seismică orizontală condensatorul se va balansa pe suportul său inferior.

În funcţie de greutatea condensatorului, de mărimea şi de durata acţiunii seismice este foarte posibil ca aparatul să fie smuls din suport şi aruncat la sol, cu consecinţe neplăcute.

Una dintre soluţiile, care pot evita smulgerea aparatului, constă în executarea unor legături elastice suplimentare (în desen): (6) – lanţ din zale metalice, care înconjoară aparatul la partea superioară, (7) – bolţuri de fixare a capetelor lanţului în zid.

Fotografia exemplifică soluţia prezentată.