(EvZ-2008-week 08) Aerul din casele noastre (I)

 

Teodor TERETEAN

 

Comentarii: Ce ştim despre păstrarea calităţii aerului din incintele Ón care trăim?

 

Habitatul modern se modifică: creşte uzul materiilor şi materialelor noi, creşte agresiunea agenţilor nocivi.

Recapitulăm unii poluanţi din Óncăperi (alergeni): aerosoli (praf, fum de ţigară, polen), păr de animale, gaze (radon, monoxid de carbon, ozon de la aparatura electronică), microorganisme (bacterii, ciuperci, acarieni), chimicale (componente organice volatile, spray-uri antiinsecte, solvenţi iritanţi), mirosuri etc. (fig).

Obţinem un minimum de alergeni prin:

-         curăţarea profundă a covoarelor şi cuverturilor; folosirea substanţelor de protejare anti-microbiană a suprafeţelor curăţate,

-         folosirea echipamentelor de aer condiţionat cu lămpi ultraviolete germicide (păstrează suprafeţelor bateriilor de răcire neinfectate de ciuperci),

-         tratarea aerului cu şocuri de ozon (se distrug ciuperci şi bacterii),

-         folosirea purificatoarelor de aer cu Óncărcare energetică ridicată; se distrug aerosolii alergenici (viruşi, bacterii, ciuperci, spori etc.),

-         Ómprăştierea aerosolilor cu mare capacitate fungicidă, germicidă, biocidă prin instalaţia de aer condiţionat a clădirii,

-         folosirea aspiratoarelor performante.