ÎNAPOI / BACK

 

Cap 06-2005   PROCURAREA ŞI MONTAREA APARATELOR DE AER CONDIŢIONAT

 

Teodor TERETEAN

 

Pornim scrierea acestor rânduri de la fericita premiză ca v-aţi decis să vă cumpăraţi un aparat de aer condiţionat.

De regulă, acest aparat este un …„split”.

În funcţie de necesarul de frig al încăperii aparatul va avea o putere frigorifica totală (sensibilă plus latentă) cuprinsă între 7000 BTU/h şi 24000 BTU/h.

Mai mari nu credem că veţi avea nevoie, din cel puţin trei motive:

-          camerele obişnuite ale unui apartament rareori depăşesc un necesar de frig de 18000 BTU/h;

-          pentru incinte (camere), cu necesar de frig total, mai mare de 18000 BTU/h, se pun mai multe aparate tip „split”, nu unul singur;

-           încăperile în care aveţi aparatura electrică, electrocasnică sau birotică, cu degajări importante de căldură, nu se climatizează cu „split”-uri.

 

Despre energia consumată zilnic de un „split”.

Este deja o certitudine că în comerţul actual de „split”-uri, pentru „măsurarea” frigului (puterii frigorifice), vânzătorii acestui tip de echipamente de climatizare, preferă să utilizeze unităţile de măsură I-P (inch-pound), adică cele folosite cu precădere (încă) în ţările cu ascendenţă anglo-saxonă, în locul celor ale sistemului internaţional (SI), valabile deja la nivel planetar.

În ceea ce ne priveşte, unde-i lege nu-i tocmeală; de aceea, în toate scrierile noastre, noi aplicăm sistemul de unităţi de măsură internaţional, SI.

Revenind la subiect, necesarul de frig al încăperii Dumneavoastră (altfel zis „căldura” pe care trebuie să o extrageţi din încăpere pentru a vă simţi confortabil), ca şi puterea frigorifică a aparatului de climatizare ce urmează a-l utiliza, se exprimă printr-un număr (exprimând o putere) de BTU/h (British Thermal Units / hour).

Unitatea de măsură a „puterii de frig” de 1 BTU/h este cam de 3 ori mai mic decât 1 kW (unitatea internaţională).

De exemplu, un living de dimensiuni medii (uzual, cca. 17 mp), cu o fereastră nu prea mare, acoperită cu jaluzele, poate avea un necesar de frig de 8000…9000 BTU/h (cca. 2,3 … 2,64 kW); deci, aparatul care va trebui sa extragă aceasta căldură va trebui sa aibă cel puţin 9000 BTU/h (2,64 kW).

Din motive practice, pe Dumneavoastră vă interesează mai degrabă exprimarea în kW-de-frig deoarece aceştia pot fi asociaţi, cu mai multa uşurinţă, cu kW-electrici instalaţi în reţeaua servită de contorul de energie electrică al apartamentului (pe care, Domniile Voastre, prin înmulţirea cu numărul de ore de funcţionare, obţineţi un alt număr de kWh, pe care îi plătiţi lunar furnizorului de energie electrică).

În cazul în care doriţi sa cumparati un aparat de climatizare tip „split”, pentru a avea o idee generală asupra consumului facturabil de energie electrică, de regulă, socotelile se fac în felul următor:

-       se ţine minte puterea frigorifică a aparatului „split” exprimată în BTU/h (de ex. 9000 BTU/h);

-       se converteşte puterea frigorifică din BTU/h în kW-de-frig prin împărţire cu un coeficient de conversie exactă, egal cu 3412 (de ex. 9000 BTU/h : 3412= 2.64 kW-de-frig);

-       pentru a afla, cu o oarecare aproximaţie, puterea electrică pe care trebuie să o asiguraţi la priza de acasă pentru aparatul de condiţionare, împărţiţi numărul de kW-de-frig la 2.7 (în cazul nostru 2.64 kW-de-frig : 2.7 = 0.97 kW-electrici);

-       2.7 este un coeficient mediu care exprimă (în cazul unui aparat fabricat de o firma serioasă) raportul dintre puterea frigorifică a unui aparat de climatizare şi puterea absorbită din reţeaua electrică la care este racordat acesta;

-         este evident faptul că, într-o zi foarte călduroasă de vară, compresorul unui aparat de climatizare va funcţiona, cu intermitenţe , cca. 12 ore, consumându-se în acest fel energie electrică exprimată în kWh (în cazul nostru 0.97 kW-electrici x 12 ore = 11.7 kWh);

-       dacă, pentru anul în curs (2005), ştim că 1 kWh costă cam 2500 lei, putem calcula costul energiei electrice pentru 1 zi foarte călduroasă de vară, înmulţind numărul anterior de kWh cu 2500 (în exemplul nostru 11.7 kWh/zi x 2500 lei/kWh= cca. 29300 lei vechi /zi sau 2.93 lei noi/ zi);

-       pe un sezon destul de călduros vor fi cca. 30 … 45 zile în care aparatul funcţionează; deci, costul total al energiei electrice consumate este cuprins între 879 000 şi 1 320 000 lei vechi/ sezon (cca. 88 …132 lei noi/ sezon).

Recapitulând, putem reţine numărul final 3.2 cu care trebuie să înmulţim puterea frigorifică a aparatului, exprimată în BTU/h pentru a avea costul zilnic al energiei electrice necesara „split”-ului.

Dacă aparatul ar fi fost ales de 12000 BTU/h costul zilnic al energiei electrice consumate ar fi fost de cca. 12000 x 3.2= 39000 lei/ zi (cu 33% mai mult decât în cazul aparatului de 9000 BTU/h).

 

Unele reguli de montare a aparatelor de aer condiţionat

Chiar dacă aparatul de climatizare ni se montează gratis de către o terţă firmă de instalare aparate de climatizare (plătită de vânzătorul aparatului, conform principiului „montajul nu vă interesează”), Dumneavoastră în calitate de viitor proprietar al echipamentului, trebuie să fiţi atent la montarea acestuia.

Astfel:

-       unitatea interioară trebuie amplasată cât mai sus pe peretele pe care se montează aceasta;

-       conducta de condens, care porneşte din unitatea interioară, inclusiv cele doua ţevi de freon tur-retur (din cupru) dirijate spre exteriorul încăperii, se vor izola termic, cu conştiinciozitate, cât mai îngrijit cu putinţă (în ceea ce ne priveşte vă recomandăm montajul acestei conducte într-o plintă estetică de mascare);

-       chiar dacă este ceva mai scumpă, legătura electrică între unitatea interioară şi cea exterioară se recomanda a fi montată în aceeaşi plintă estetică);

-       unitatea exterioară se va amplasa la o distanţă suficient de mare (minimum 300 mm, dacă nu se indică altfel de către uzina producătoare) de zidul casei (blocului) pentru a se face o răcire corectă a unităţii (se evită în acest fel scurtarea duratei de viaţa a echipamentului);

-       pe lângă consola normală de amplasare pe perete a unităţii exterioare a „split”-ului, este absolut necesară fixarea (legarea) suplimentară a carcasei aparatului de peretele purtător prin minimum 2 lanţuri antiseismice (lanţuri obişnuite, cu zalele de cca. 10…15 mm diametru exterior al zalei ) şi şuruburi separate de prindere de perete şi de carcasă;

-       este deja dovedit (de către americani, în urma ultimelor cutremure devastatoare de la ei) faptul că, la prima scuturare mai serioasă a clădirii, în cazul unui seism, majoritatea aparatelor de climatizare (mai ales unităţile exterioare ale acestora)  sunt desprinse de pe o consola normală şi aruncate la pământ; dacă sunt ancorate cu lanţurile amintite mai înainte, aparatele rămân agăţate de perete, putând fi uşor repuse la locul lor;

-       în general distanţa dintre componentele „split”-ului, măsurată în lungul ţevilor de cupru care leagă unitatea interioară de cea exterioară, trebuie să fie de cca. 5 m pentru o funcţionare optimă; orice lungire, cu prea mult peste această distanţă, duce la scăderea puterii frigorifice  furnizate de echipamentul de climatizare (de ex. un aparat de 9000 BTU/h va „livra” 8550 BTU/h la o distanţă de 15 m);

-       cu toate acestea, montatorii de aparate de climatizare plătiţi de vânzătorii acestor aparate, sunt tentaţi să scurteze excesiv lungimea ţevilor de cupru (şi a izolaţiei termice) pentru a face „economie”, amplasând aparatele în poziţii nefavorabile pentru încăperile Dumneavoastră (pentru informaţii suplimentare revedeţi revista UTIL nr. 3/2005).

 

Concluzii

Cele de mai înainte au avut rostul lămuririi Dumneavoastră în privinţa grijii cu care alegeţi, cumpăraţi şi montaţi echipamentul de aer condiţionat pe care îl veţi folosi în verile următoare.

Trebuie înţeles că acest tip de echipament trebuie achiziţionat cu toată grija, sfătuindu-vă cu specialişti onorabili.

În funcţie de preţ şi de firma producătoare echipamentele de aer condiţionat pot avea o viaţă cuprinsă intre 5 şi 15 ani; dar şi capacitatea aleasă de Dumneavoastră, ca şi montajul instalatorilor frigorifici, îşi au rostul lor.

Dacă aveţi întrebări, le aşteptam; răspundem gratis !

 

Articol publicat în Revista UTIL, Anul IV, nr. 6 / 2005

ÎNAPOI / BACK

* TEODOR TERETEAN este Doctor Inginer în Termo-Hidraulica Instalaţiilor, Fax: 021 232 5145. Tel: 0722 363 066.