ÎNAPOI / BACK

Cap 07-2005   „SPLIT”-URI SPECIALE: CONSOLA ŞI CASETA

 

Teodor TERETEAN

 

In discuţiile, din ce în ce mai frecvente în ultima vreme, pe care le avem cu feluriţi clienţi-investori, apare o întrebare din ce în ce mai frecventă: există oare şi altfel de aparate de „aer condiţionat”, altele decât spliturile clasice, care să poată fi montate în casele noastre ?

Din fericire, răspunsul este afirmativ.

Subiectele tratate în prezentele pagini se numesc: split”-ul consolă şi „split”-ul casetă.

Cu referire la unităţile interioare ale acestor tipuri de „split”-uri, prima se numeşte consolă şi se montează, de regulă, sub fereastră, iar a doua se numeşte casetă şi se montează, de regulă, în centrul şi deasupra tavanului fals.

 

Consola

Date de bază

Raţiunile care au condus la construirea consolelor sunt în legătură cu anumite avantaje de funcţionare şi/sau de întreţinere.

Enumerăm pe scurt câteva dintre acestea:

-        estetică specială;

-        accesibilitate sporită;

-        eficienţă majorată;

-        întreţinere uşoară;

-        gamă diversificată de puteri frigorifice (cel puţin 8 trepte între 9 000 şi 48 000 BTU/h);

-        pot funcţiona în „pompă de căldură” (încălzesc aerul) până la temperaturi ale aerului exterior, de cca. –5…-10 oC.

 

Detalii de utilizare

Să încercăm să analizăm, mai în detaliu, unele dintre avantajele pe care le oferă acest tip particular de aparat de „aer condiţionat”.

Astfel:

-        se montează la nivelul de jos al unui perete, oferind o altă perspectivă a spaţiului, din punct de vedere estetic;

-        ne-mai-fiind „cocoţat” devine mai accesibil, permiţând a fi întreţinut cu mai multă uşurinţă; de exemplu, carcasa sa poate fi ştearsă, de oricine, mult mai frecvent (bine-înţeles numai cu o cârpă uscată, fiind un aparat sub tensiune electrică);

-        după cum îi spune şi numele, se poate monta sub fereastră, adică exact în locul (zona) prin care, vara, pătrunde cea mai mare parte din căldura solară pe care trebuie să o neutralizeze;

-        suflarea aerului de jos în sus, sub fereastră, este locul ideal pentru a nu crea curenţi de aer, întrucât jetul de aer, suflat de aparat parcurge mai întâi un drum vertical în sus (cca. 2 m), apoi, lipindu-se de tavan, parcurge la orizontală o lungime de cameră (cca. 3-5 m), după care „se roteşte” spre în-jos, tot lipit de perete, încă cca. 2 m; în total, lungimea drumului parcurs de aerul „răcit”, până când ajunge în contact cu ocupantul unei încăperii este de cca. 7-9 m, distanţă, de regulă, suficientă pentru ca orice curent de aer să fie substanţial diminuat;

-        printr-o simplă deschidere de carcasă (sau de grilă de absorbţie) aparatul poate suporta cu uşurinţă orice operaţie de service sau i se poate scutura, mult mai frecvent, filtrul de praf;

-        puterile frigorifice maxime, furnizate de aparatele tip „split” – consolă, sunt mult mai mari decât ale celorlalte „split”-uri, putând ajunge până la 10,10 kW de frig (cca. 35 000 BTU/h)

Dintre dezavantaje îl cităm pe acela referitor la imposibilitatea de montaj la o fereastră, atunci când aceasta este unică într-o încăpere, şi în acest loc este montat radiatorul instalaţiei de încălzire centrală.

 

Caseta

Date de bază

În privinţa casetelor, se pot preciza următoarele avantaje:

-        loc de montaj avantajos;

-        accesibilitate favorabilă;

-        posibilitate de introducere în încăpere a aerului proaspăt;

-        posibilitatea răcirii unei camere suplimentare, adiacentă camerei în care este montată caseta;

-        performanţe acustice de prim rang raportate la puterea frigorifica livrată;

-        dirijare variată (şi variabilă) a jeturilor de aer;

-        capacităţi frigorifice substanţiale livrabile incintei de răcit (cel puţin 7 trepte între 12 000 şi 60 000 BTU/h).

-        pot funcţiona în „pompă de căldură” (încălzesc aerul) până la temperaturi ale aerului exterior, de cca. –5…-10 oC.

 

Detalii de utilizare

„Split”-ul casetă (sau „split”-ul de tavan) prezintă, de asemenea, câteva avantaje majore:

-        primul, şi poate cel mai important, este acela că aparatul tip consolă permite aducerea din exterior a unei cantităţi de aer proaspăt care să efectueze, în acest fel, o minimă ventilare a încăperii;

-        tot astfel, o casetă permite alimentarea cu aer răcit/ încălzit, printr-un canal separat, a unei încăperi alăturate, astfel încât cu o casetă se pot răci două incinte diferite;

-        un „split” – casetă permite trimiterea simultană a mai multor jeturi, pe direcţiile mediane, principale, ale încăperii îmbrăcând practic întregul volum al acesteia cu aer răcit (vara) sau încălzit (iarna) de către aparat;

-        toate componentele importante ale unităţii interioare (ventilatorul, filtrul de aer, bateria de răcire, tăviţa de condens) pot fi accesate prin simpla deschidere, în tavan, a grilei de acces a aerului recirculat din încăpere;

-        o casetă ocupă un loc minim în spaţiu, corpul său fiind practic „îngropat” în tavanul fals al încăperii, zonă în care se plasează (maschează) toate conexiunile acesteia şi anume: cele două conducte de freon, izolate frigorific, conductorii electrici de legătură între casetă (unitatea interioară a „split”-ului) şi unitatea exterioară, conducta de eliminare (drenare) a condensului rezultat din dezumidificarea aerului, canalul de aer proaspăt, izolat termic pentru „a nu face condens” (iarna), când aerul proaspăt este rece şi, în fine, canalul de aer care răceşte/ încălzeşte încăperea alăturată.

Dintre dezavantajele tehnice importante ale utilizării unei casete putem cita necesitatea existenţei unei înălţimi suficiente a încăperii pentru executarea un tavan fals (de cca. 300-350 mm) în care să poată fi „mascată” acea casetă.

 

Concluzii

Climatizarea încăperilor în care locuim (sau lucrăm) se poate face în mai multe feluri, folosind diferite echipamente, în cadrul unor soluţii tehnice adaptate după cazurile care sunt luate în consideraţie, în parte.

În acelaşi timp, fiecare dintre noi a căpătat în ultimii ani suficiente informaţii cu privire la noul tip de economie care îşi face loc în viaţa noastră: economia de piaţă.

În ceea ce ne priveşte pledăm pentru aplicarea principiului cheltuirii resurselor materiale şi financiare cu folos maxim.

Nu suntem adepţii utilizării aparatelor de „aer condiţionat” ieftinite artificial, prin diminuarea performantelor lor tehnice sau prin simplificarea forţată.

Cele două tipuri de echipamente de „aer condiţionat” (climatizare), consola şi caseta, fac parte dintre echipamentele mai scumpe, dar cu un impact particular, pozitiv, asupra dezideratelor noastre.

Faţă de aparatele clasice, uzualele „split”-uri, consolele şi casetele costă cam cu 20…50% mai mult.

Dar, insistăm suplimentar, şi performantele lor sunt diferite: mai funcţionale, mai estetice, reducând la minimum influenţa duşmanului numărul 1 al climatizării – curentul de aer.

Vom vedea că sunt şi alte echipamente care pot fi folosite, totul pentru a crea un mediu cât mai sănătos de viaţă cu costuri acceptabile fiecărui „buzunar”, în parte.

 

Articol publicat în Revista UTIL, Anul IV, nr. 7 / 2005      

ÎNAPOI / BACK

* TEODOR TERETEAN este Doctor Inginer în Termo-Hidraulica Instalaţiilor, Fax: 021 232 5145. Tel: 0722 363 066.