ÎNAPOI / BACK

Cap 08-2005   VENTILOCONVECTORUL

 

Teodor TERETEAN

 

In cele ce urmează vom continua prezentarea, extrem de sumară, a unui  produs care va fi din ce în ce mai căutat pe piaţa noastră: ventiloconvectorul.

Interesul sporit pe care îl va prezenta acest produs este generat de calitatea deosebită a microclimatului pe care acesta îl poate genera, tot timpul anului, în locuinţa noastră.

În esenţă, ventiloconvectorul este un echipament care realizează răcirea unei încăperi folosind apa răcită de un chiller (răcitor de apă).

Tot astfel, acelaşi aparat poate asigura şi încălzirea aceleiaşi încăperi în timpul iernii, folosind apa calda produsă de un cazan de încălzire centrală. 

 

Descrierea echipamentului

Ventiloconvectorul este, în esenţă, una din unităţile interioare ale locuinţei noastre, ale unui sistem care, în exteriorul clădirii, este dotat cu unul sau mai multe răcitoare de apă, în funcţie de mărimea instalaţiei.

Ventiloconvectorul se compune din următoarele părţi principale:

-        carcasa, element exterior, executat din tablă zincată, vopsită prin procedee tehnologice avansate (de ex.: cataforeză) sau din masă plastică cu deosebite calităţi mecanice şi rezistentă la îmbătrânire (de ex.: ABS);

-        structura interioară autoportantă, compusă de regulă din două panouri laterale şi unul posterior, izolate cu materiale fonoabsorbante (de ex.: spume din materiale plastice de tipul armaflex), pe care se amplasează celelalte componente;

-        grila cu aripioare fixe, pentru insuflarea aerului spre încăperea climatizată, executată din materiale compozite, având reversibilitate în două poziţii (insuflare spre încăpere sau spre fereastră); 

-        bateria schimbătoare de căldură (una sau două), pentru răcirea/ încălzirea aerului, executat de regulă dintr-una sau mai multe serpentine (rânduri) din ţeavă de cupru, prevăzute cu aripioare din aluminiu;

-        filtrul de aer, executat în cea mai mare parte a cazurilor, dintr-un material plastic special (de ex.: poliuretan), care reţine impurităţile din aer (praf, scame, peri de animale domestice etc.) cu un grad de reţinere, denumit de specialişti eficienţă gravimetrică, de până la 90%;

-        ventilatorul, cu rotorul din aluminium, de tip tangenţial (mai silenţios) sau centrifugal normal, care asigură circulaţia aerului din încăpere prin aparat pentru a fi răcit sau încălzit; rotorul este echilibrat, atât static, cât şi dinamic, fiind fixat direct pe axul motorului electric;

-        tava de condens, element important al echipamentului care colectează vaporii de apă din aerul tratat pentru a fi evacuaţi, în exteriorul locuinţei;

-        sistemul de automatizare, care permite realizarea microclimatului dorit (temperatură şi, implicit, umiditate interioară controlate);

-        picioare de sprijin, (opţionale, pentru montajul vertical, sub fereastră sau la perete).

De remarcat faptul că existenţa unei carcase corespunzătoare poate contribui la realizarea unui impact semnificativ asupra ambientului arhitectural „îngrijit” al încăperii.

În acelaşi timp menţionăm că există şi ventiloconvectoare fără carcasă, care se montează, de regulă, în tavanul fals al încăperii, legătura dintre aparat şi cameră făcându-se, în acest caz, prin intermediul unor canale flexibile, izolate termic, şi a unor dispozitive speciale de introducere sau de extragere a aerului (anemostate, grile etc.).

 

Locul de montaj

Ventiloconvectoarele se montează în funcţie de particularităţile lor constructive.

De obicei, ventiloconvectoarele cu carcasă se montează vertical, lângă un perete cortină (evident realizat din sticlă), sub o fereastră sau lângă un perete din zidărie (indiferent de materialul utilizat).

Sunt cazuri în care ventiloconvectoarele cu carcasă se pot monta vizibil, în poziţie orizontală, lipite de tavanul încăperii; această situaţie apare în cazul în care nu se dispune de un tavan fals, suficient de înalt, iar configuraţia încăperii nu permite un alt amplasament.

Cât priveşte ventiloconvectoarele fără carcasă, acestea se pot monta, atât orizontal în spaţiul dintre tavanul fals şi planşeul de beton al încăperii, cât şi vertical, în spatele unor elemente special create de către arhitect, care doreşte în acest fel să obţină o prezentare mai puţin „tehnicizată” a ambientului.

În acest din urmă caz, elementul de mascare al ventiloconvectorului trebuie să asigure o corectă circulaţie a aerului „tratat” de aparat, prin crearea a cel puţin două fante, una la partea superioară şi alta la partea inferioară a ansamblului ventiloconvector - element de mascare.

Locul de montaj al ventiloconvectorului este foarte important deoarece acesta evită sau, mai grav, creează curenţii de aer posibili de produs de către aparat.

Astfel, amplasat sub fereastră, acolo unde se montează obişnuit radiatorul instalaţiei de încălzire centrală, ventiloconvectorul ocupă un spaţiu optim, ieşirea aerul rece sau cald făcându-se vertical, spre tavan.

Circulaţia aerului este prelungită, în acest fel, prin parcurgerea întregului tavan, revenirea la nivelul ocupanţilor făcându-se, de sus în jos, pe peretele opus, când jetul de aer e mai puţin „puternic” şi cu o temperatură mai apropiată de cea a încăperii.

 

Funcţionare

Ventiloconvectorul funcţionează astfel:

-        pasul 1: aerul este aspirat din încăpere, de către ventilator, prin fanta inferioară prevăzută cu grila de protecţie;

-        pasul 2: apoi acesta este trecut prin rama care conţine elementul de filtrare;

-        pasul 3: străbătând bateria cu aripioare aerul este răcit (vara) sau încălzit (iarna);

-        pasul 4: aerul tratat traversează ventilatorul, aspirat şi refulat de către acesta;

-        pasul 5: aerul părăseşte ventiloconvectorul prin grila de insuflare, pătrunzând în încăpere.

De reţinut că vara, la trecerea prin bateria de răcire, aerul din încăpere este „dezumidificat”, adică i se extrage o parte din vaporii de apă pe care îi conţine în exces, umiditatea sa relativa scăzând la valori normale (în jurul a 50%), care pot asigura confortul ocupanţilor.

 

Avantajele ventiloconvectoarelor

Raţiunile care au condus la construirea acestor aparate se referă la anumite avantaje de funcţionare şi/sau de întreţinere.

Iată câteva dintre acestea:

-        posibilitatea folosirii aceluiaşi echipament pentru răcire, vara, şi pentru încălzire (până la cele mai aspre temperaturi), iarna;

-        posibilitatea creării unei estetici speciale;

-        accesibilitate uşoară, asociată cu o eficienţă ridicată;

-        întreţinere uşoară;

-        gamă diversificată de puteri frigorifice, având cel puţin 10 trepte între 7 000 BTU/h (2.05 kWfrig) şi 30 000 BTU/h (8.80 kWfrig), în funcţie de firma producătoare.

 

Concluzii

Este important de spus, de la bun început, ca folosirea ventiloconvectoarelor este opţiunea numărul unu pentru încălzirea caselor individuale, tip „standard” sau „vilă”.

Montate în locul radiatoarelor clasice, ventiloconvectoarele sunt folosite cu egal succes şi la încălzire şi la răcire.

Sistemul cu ventiloconvectoare foloseşte apa drept agent termic, în toate cazurile.

Uzina generatoare de frig rămâne în aer liber, sub forma chiller-ului (răcitorul de apă) care poate fi întreţinut, fără a deranja locuinţa.

Cazanul de încălzire centrală, montat în centrala termică, se poate cupla iarna, prin manevre şi dispozitive simple, la aceeaşi reţea de distribuţie a apei reci, folosită vara.

Existenţa unei singure reţele de distribuţie a agentului termic are atât avantaje economice cât şi estetice pentru interiorul locuinţei.

În fine, exploatarea unei reţele de transport a apei într-o locuinţă nu pune probleme speciale pentru mediul tehnic autohton care are experienţă suficientă în domeniu.

Tot astfel, service-ul specializat pentru răcitorul de apă poate fi realizat periodic, punctual, de către firme specializate în exploatarea acestor robuste echipamente generatoare de frig.

Proiectate şi realizate profesional, sistemele cu ventiloconvectoare sunt instrumente mai mult decât satisfăcătoare pentru locuinţele individuale care se doresc cu un grad de confort sporit.

 

Articol publicat în Revista UTIL, Anul IV, nr. 8 / 2005

ÎNAPOI / BACK

* TEODOR TERETEAN este Doctor Inginer în Termo-Hidraulica Instalaţiilor, Fax: 021 232 5145. Tel: 0722 363 066.