Cap 08-2006   MONTAREA APARATELOR DE AER CONDIŢIONAT (partea 2-a)

Dr.-Ing. Teodor TERETEAN

În numărul anterior (Nr 7-2006) al revistei UTIL ne-am pus întrebarea: oare câţi dintre cei care s-au hotărât să-şi procure şi să-şi instaleze, măcar un singur aparat de aer condiţionat, au un minim de cunoştinţe despre felul în care se montează şi, apoi, se întreţin aparatele de aer condiţionat.

De regulă, îi reperăm pe cei care nu ştiu mai nimic, despre aerul condiţionat, după felul în care se exprimă: Domniile lor folosesc expresii de genul: „o să-mi montez nişte aere condiţionate” sau „aş vrea să-mi cumpăr un aer condiţionat”.

Îi rugăm respectuos pe cititorii noştri să zică, neaoş româneşte, pur şi simplu „o să-mi montez nişte aparate de aer condiţionate” sau „aş vrea să-mi cumpăr un aparat de aer condiţionat”.

Nu de alta dar cuvântul „aere” are şi o serie de înţelesuri defavorabile.

În plus, aerul condiţionat nu se cumpără, ca atare, ci se produce prin procese (termodinamice) care se desfăşoară în interiorul unui aparat (unei instalaţii) de aer condiţionat (de climatizare).

În numărul de faţă continuăm cu seria sfaturilor, pe care îndrăznim a vi le pune la dispoziţie, pe aceasta temă.

 

Precizări minimale

Nu încape nici o îndoială că montarea aparatelor de aer condiţionat trebuie să fie făcută de profesionişti; de cei care lucrează în cadrul unor firme strict specializate în această activitate.

De altfel, după intrarea tarii noastre în Comunitatea Europeana, aceste firme inclusiv tehnicienii acestora vor trebui să fie reatestaţi, conform unor norme pe măsură.

Chiar dacă pare de prisos, reamintim că, în nici un caz, nu trebuie lăsate persoane neautorizate a se implica în operaţiuni de realizare a montajului echipamentelor de climatizare.

Cu atât mai mult cu cât, cei care execută asemenea operaţiuni, trebuie să aibă o pregătire, cel puţin practică, în patru domenii conexe: construcţii-montaj, electric, frigotehnic şi aeraulic.

Numai în acest fel, Dumneavoastră (cel care aţi plătit investiţia), veţi avea garanţia şi, de ce nu, satisfacţia lucrului bine făcut.

Astfel, în ceea ce îi priveşte, nemijlocit, pe montatori:

-   Pregătirea profesională de construcţii-montaj le permite realizarea unor construcţii rezistente, atât static (de ex. aparatele şi conductele sunt bine fixate în suporţi), cât şi dinamic (de ex. fixarea aparatelor nu va fi deranjată de vibraţiile întâmplătoare, produse la trecerea autovehiculelor grele, prin apropierea clădirii, sau nu vor cădea la primul …cutremur);

-   Pregătirea tehnică în domeniul electric, extrem de importantă, le va permite montatorilor evitarea acelor greşeli ce conduc la perturbarea reţelei electrice, cu care este dotată locuinţa Dumneavoastră sau la periclitarea sănătăţii locatarilor, prin crearea condiţiilor de electrocutare ale acestora;

-   Pregătirea în domeniul frigotehnic este cardinal în asigurarea, din start, a funcţionării optime a maşinii frigorifice, care se află in interiorul ansamblului celor două unităţi, interioară şi exterioară;

-   În fine, deşi menţionată ultima, rămâne extrem de importantă pregătirea minimală a montatorilor în domeniul aeraulic (în special, al  tehnicii de ventilare); în acest fel aceştia vor evita greşelile de montaj, în care jetul de aer, „suflat” de unitatea interioară, este îndreptat, cu precădere, spre locurile în care sunt aşezaţi ocupanţii, situaţie extrem de gravă din punctul de vedere al periclitării sănătăţii acestora, după punerea în funcţiune a echipamentelor de climatizare).

Desigur, cele de mai înainte, după cum arată şi titlul paragrafului, se referă la contribuţia factorului uman, autohton, in construirea unei instalaţii de aer condiţionat într-o locuinţă; să examinam în continuare şi alte reguli tehnice de realizare a unor astfel de instalaţii.

 

Reguli generale de protecţie

Deşi ar putea să pară atipic, nu trebuie ignorat următorul set de reguli de protecţie:

-   Tabloul electric existent în locuinţă trebuie să aibă o rezervă de putere suficientă pentru a putea alimenta noile aparate cu care se va dota locuinţa; spre exemplu, în cazul în care trei dintre camerele apartamentului se dotează cu 2 aparate de 9000 Btu/h (cca. 2,65 kW frig fiecare) şi 1 aparat de 12000 Btu/h (cca. 3,52 kW frig), puterea electrică orientativă, care trebuie să fie furnizată de tabloul electric existent, este de cca. 2 x 0,90 + 1 x 1,24 = cca. 3,00 kW electrici;

-   Fiecare circuit de alimentare electrică trebuie să fie prevăzut cu o „siguranţă” separată, de regulă cu acţionare electromagnetică;

-   Este esenţial ca aparatul de aer condiţionat să fie pus la pământ, în conformitate cu normele tehnice în vigoare; se evită, în acest fel, orice electrocutare întâmplătoare, cu consecinţe, uneori, nefaste;

-   Există situaţii în care conductorii electrici, care fac legătura între tabloul electric din apartament şi reţeaua electrică exterioară apartamentului  (aşa-numitul „branşament”) nu poate suporta conectarea („agăţarea”) suplimentară a noilor consumatori; ignorarea acestei reguli poate conduce la încălzirea conductorilor de branşament, până la topirea acestora (fără a mai pune la socoteala posibilitatea gravă a producerii unor incendii);

-   Verificaţi ca bateriile electrice de alimentare a telecomenzii să fie în bună stare de funcţionare, nedescărcate; neglijarea acestui aspect poate introduce unele erori neplăcute în funcţionare, greu de explicat, mai ales la începutul funcţionării echipamentului;

-   Circuitul frigorific al instalaţiei realizate trebuie umplut iniţial, şi completat ulterior, exclusiv cu tipul de freon pentru care au fost concepute componentele frigorifice ale echipamentelor; aparatele noi trebuie cumpărate numai dacă folosesc freoni ecologici (adică acei freoni care nu distrug stratul de ozon atmosferic, de exemplu R-407C; mai sunt şi alte tipuri);

-   Orice rest de freon trebuie extras, din aparatul de aer condiţionat, în vase închise de stocare speciale pentru agenţi frigorifici; este interzisă purjarea („aruncarea”) cu buna ştiinţă a freonilor în atmosferă;

-   Nu acceptaţi cumpărarea şi/sau montarea aparatelor de aer condiţionat, fără a avea la îndemână, atât manualul de montare, cât şi cel de utilizare, ambele furnizate de fabricant;

-   După instalarea şi punerea în funcţiune a aparatului de aer condiţionat, montatorul are obligaţia de a explica, mai ales practic, elementele de bază ale utilizării şi întreţinerii acestuia, asistând minimum 1 oră (uneori mai mult) la funcţionarea echipamentului; (punerea în funcţiune se consideră complet terminată numai după primele 72 ore de funcţionare);

-   Montatorul are obligaţia de a explica, fără grabă, toate funcţiile prezente pe telecomanda sau pe termostatul de perete al aparatului de aer condiţionat, proaspăt montat (nu de alta dar asta ar trebui să fie o condiţie sine-qua-non pentru …achitarea montajului).

 

Alte mici detalii de montaj

-   După efectuarea montajului complet al instalaţiei cereţi montatorului să facă verificarea scurgerii condensului din unitatea interioară cu „metoda sticlei de apă” (se toarnă lent, cu o sticlă, cel puţin 1 litru de apă în tăviţa de sub evaporatorul unităţii interioare, urmărindu-se ca nu cumva apa, în loc să iasă afară din încăpere, prin ţeava prevăzută în acest scop de către montator, se scurge pe …podeaua camerei Dumneavoastră);

-   În cazul în care aţi cumpărat un echipament care funcţionează „în pompă termică” (adică, toamna sau primăvara, îl folosiţi la încălzirea încăperii) folosiţi aceeaşi „metodă a sticlei cu apă” pentru a verifica locul şi, mai ales, modul în care se scurge condensul produs, de data aceasta, în unitatea exterioară (care, în acest context, funcţionează ca evaporator); se va putea evita, în acest fel, udarea pereţilor casei şi/sau a trecătorilor cu apă nu prea …curată, din tăviţa unităţii exterioare;

-   De asemenea, în cazul în care unitatea exterioară se montează mai sus decât unitatea interioară, asiguraţi-vă că montatorul şi-a luat toate măsurile să etanşeze la penetrarea apei de ploaie prin locul de trecere a mănunchiului de conducte şi conductori prin perete;

-   În cazul precedent, asiguraţi-vă că montatorul nu a „uitat” să creeze „un sifon” (un fel de buclă a circuitului de freon) pentru ca punctul cel mai de jos al acestor ţevi să se afle în exteriorul clădirii;

-   Locul fix de amplasare pe perete al tecii de păstrare a telecomenzii nu trebuie să fie expus direct razelor de soare;

-   În funcţie de producătorul aparatului pot exista şi alte indicaţii de montaj, care trebuie respectate întocmai (nu ezitaţi să supravegheaţi realizarea acestora; e mult mai ieftin !).

 

În loc de concluzii

Toate cele prezentate mai înainte îşi au rostul lor.

Suntem convinşi că, odată cu trecerea timpului, concetăţenii noştri vor progresa în acumularea de cunoştinţe în practica utilizării instalaţiilor de aer condiţionat.

Un sfat absolut necesar: o instalaţie de aer condiţionat trebuie urmărită şi exploatată corect; întreţinerea acesteia, conform prospectelor pe care le aveţi la îndemână, este esenţială.

Ca în cazul tuturor mecanismelor, periodic trebuie verificată prezenţa corectă a uleiului de ungere al compresorului.

Tot astfel instalaţia trebuie să fie umplută cu freon, exact cât trebuie: nici mai mult, nici mai puţin; cei care fac service-ul, cunosc bine aceste lucruri.

Angajaţi totdeauna o firmă de specialitate pentru a face verificarea instalaţiei de aer condiţionat, măcar odată pe an (dacă o folosiţi numai vara) sau bianual (dacă funcţionează, şi vara, şi iarna).

E mult mai ieftin, din toate punctele de vedere.

Să auzim numai de bine !

Articol publicat în Revista UTIL, Anul IV, nr. 8 / 2006

<<< înapoi