APARATE PORTABILE DE AER CONDIŢIONAT

 

Dr.-Ing. Teodor TERETEAN 

Introducere

Ca de obicei, pornim la analizarea unor probleme de aer condiţionat (răcire, încălzire, umidificare sau dezumidificare), ca urmare a unor semnale venite de la cititorii noştri.

Există posibilitatea de a avea în casele noastre aparate de aer condiţionat care să poată fi mutate dintr-o cameră în alta, după dorinţă sau nevoi ?

Din fericire, pentru noi toţi, răspunsul este afirmativ.

În cele ce urmează vom face o trecere în revistă a câtorva modele de aparate mobile de aer condiţionat, numite pe scurt: aparate portabile.

Desigur, mutarea aparatului dintr-o încăpere în alta nu se face pentru o oră-două, dar sigur se poate face de pe o zi pe alta.

Afirmaţia de mai sus ţine seama de faptul că un aparat de răcire (vara) sau de încălzire (iarna) a aerului, este dependent în funcţionarea sa în interdependenţă cu mediul înconjurător (pereţi, mobilier etc.).

Motivul: corpul uman, aflat într-o incintă, este supus simultan unei triple acţiuni termice a mediului înconjurător; după cum sunt şi căile de transmitere a căldurii de la corpul uman la mediu, în ambele sensuri.

Reamintim pe scurt aceste căi (forme de transmitere a căldurii):

o        Calea conductivă – în care căldura (sau frigul) se transmite prin contactul nemijlocit dintre corpuri, de atingerea lor; de ex., ne vom încălzi mâinile dacă le aşezăm pe un corp de încălzire (radiator),

o        Calea convectivă – în care căldura (sau frigul) se transmite prin învăluirea corpului uman de către un curent de aer, care se mişcă în încăpere cu o viteză acceptabilă; dacă această viteză depăşeşte anumite valori (asociate cu anumite temperaturi defavorabile) spunem că, în cameră, există curenţi de aer,

o        Calea radiativă – în care căldura (sau frigul) se transmite la distanţă, prin unde, în funcţie de diferenţa de temperatură dintre corpuri; de exemplu, soarele sau un perete mai cald ne încălzesc prin radiaţie.

Iată de ce, pentru a avea senzaţia de răcoare (vara), într-o încăpere, un aparat de aer condiţionat trebuie să răcească, atât aerul, cât şi suprafeţele pereţilor înconjurători, proces continuu care necesită un anumit interval de timp (câteva ore bune, după caz).

 

De ce portabile

Există o serie de motive pentru care ar putea fi achiziţionate aparate de aer condiţionat portabile, fabricanţii grăbindu-se să producă şi să îmbunătăţească acest tip de echipamente.

Dintre motive cităm:

o       Proprietarul unei locuinţe (casă individuală, apartament, mică vila etc.) doreşte să schimbe încăperea în care îşi desfăşoară activitatea şi numai acolo intenţionează să răcorească (vara) încăperea,

o       Nu se doresc amenajări specifice unei instalaţii fixe de aer condiţionat,

o       Se doreşte utilizarea unor instalaţii simple etc.

Într-adevăr, aparatele portabile, în funcţie de tipul lor, nu pun probleme deosebite în montarea şi utilizarea lor, deşi puterile lor de răcire sau de încălzire sunt modice.

 

 

Tipul instalaţiilor portabile

Deosebirile dintre variantele constructive aferente acestui tip de echipamente provin din modul în care este rezolvată evacuarea căldurii (vara), produsă de condensator.

Astfel, se disting două variante constructive:

o        Aparate portabile tip split, formate ca şi cele staţionare, din două părţi: unitatea interioară (vara, cu funcţie de evaporator) şi unitatea exterioară (vara, cu funcţie de condensator),

o        Aparate portabile cu tub flexibil evacuator a aerului cald de la condensator, format dintr-o unitate interioară unică, monobloc, în care se găsesc toate componentele unui echipament de aer condiţionat plus un canal flexibil (diametru de 80-120 mm) prin care aerul de răcire al condensatorului evacuează în atmosferă căldura extrasă din încăperea răcită.

Pentru o mai uşoară înţelegere a caracteristicilor acestor echipamente, acestea vor fi prezentate concentrat, după anumite caracteristici şi similitudini.

 

Exemple de aparate portabile tip split

a)    Climatizor cu pompă de căldură (Fig 1)

Puteri: frigorifică 9300 BTU/h (2,73 kW), la text= +32 oC, de încălzire 10500 BTU/h (3,10 kW), la text= +12 oC

Putere absorbită: 670 W (în răcire) şi idem (încălzire)

Dimensiuni (HxLxl): unitatea internă 475 x 450 x 255 mm şi unitatea externă 550 x 740 x 345 mm

Dezumidificare: 32 l condens/ 24 ore

Spaţiu climatizat: cca. 50 mp

Consum anual energetic (500 h): 335 kWh (clasa A), pentru mediu temperat moderat.

Funcţii speciale: telecomandă, auto-fan (selecţie automată debit de aer insuflat), sleep (uz nocturn silenţios), smart (automatizare parametri funcţionare), timer

Filtru: normal EU4

Refrigerant: R 410a.

 

b)    Climatizor numai răcire (Fig 2)

Puteri: frigorifică 12700 BTU/h (3,72 kW) la text= +32 oC

Putere absorbită: 900 W

Dimensiuni (HxLxl): unitatea internă 800 x 452 x 455 mm şi unitatea externă 480 x 570 x 260 mm

Dezumidificare: 40,8 l condens/ 24 ore

Spaţiu climatizat: cca. 80 mp

Consum anual energetic (500 h): 490 kWh pentru mediu temperat moderat.

Funcţii speciale: telecomandă, auto-diagnost (identificare defecţiuni), auto-fan (selecţie automată debit de aer insuflat), quiet (uz nocturn silenţios), smart (automatizare parametri funcţionare), timer

Filtru: electrostatic

Refrigerant: Propan R 290 (ecologic).

 

Exemple de aparate portabile cu tub flexibil evacuator

 

c)     Climatizor numai răcire (Fig 3)

Puteri: frigorifică 8000 BTU/h (2,34 kW), la text= +32 oC

Putere absorbită: 950 W (în răcire)

Dimensiuni (HxLxl): 810 x 460 x 320 mm

Dezumidificare: 27 l condens/ 24 ore

Spaţiu climatizat: cca. 45 mp

Consum anual energetic (500 h): 475 kWh (clasa C, cu eficienţa de schimb energetic EER= 2,26), pentru mediu temperat moderat.

Funcţii speciale: panou de comandă, termostat, timer.

Filtru: normal

Refrigerant: R 410a.

 

d)    Climatizor numai răcire (Fig 4)

Puteri: frigorifică 8000 BTU/h (2,34 kW), la text= +32 oC

Putere absorbită: 850 W (în răcire)

Dimensiuni (HxLxl): 950 x 495 x 410 mm

Dezumidificare: 30 l condens/ 24 ore

Spaţiu climatizat: cca. 48 mp

Consum anual energetic (500 h): 425 kWh (clasa A, cu eficienţa de schimb energetic EER= 2,65), pentru mediu temperat moderat.

Funcţii speciale: tele-comandă, auto-fan (selecţie automată debit de aer insuflat), termostat, swing (jet de aer în mişcare), timer.

Filtru: electrostatic

Refrigerant: Propan R 290 (ecologic).

 

e)    Climatizor răcire şi încălzire electrică (Fig 5)

Puteri: frigorifică 7500 BTU/h (2,20 kW), la text= +32 oC

Putere absorbită: 900 W (în răcire)

Dimensiuni (HxLxl): 800 x 505 x 440 mm

Dezumidificare: 24 l condens/ 24 ore

Spaţiu climatizat: cca. 45 mp

Consum anual energetic (500 h): 450 kWh (clasa C, cu eficienţa de schimb energetic EER= 2,44), pentru mediu temperat moderat.

Funcţii speciale: tele-comandă, auto-fan (selecţie automată debit de aer insuflat), termostat, swing (jet de aer în mişcare), timer.

Filtru: electrostatic

Refrigerant: R 410c.

 

f)      Climatizor numai răcire (Fig 6)

Puteri: frigorifică 9000 BTU/h (2,64 kW), la text= +32 oC

Putere absorbită: 850 W (în răcire)

Dimensiuni (HxLxl): 950 x 495 x 410 mm

Dezumidificare: 30 l condens/ 24 ore

Spaţiu climatizat: cca. 50 mp

Consum anual energetic (500 h): 425 kWh (clasa A, cu eficienţa de schimb energetic EER= 2,65), pentru mediu temperat moderat.

Funcţii speciale: tele-comandă, auto-fan (selecţie automată debit de aer insuflat), termostat, quiet (uz nocturn silenţios), swing (jet de aer în mişcare), timer.

Filtru: cu ioni de argint + electrostatic + ionizator suplimentar

Refrigerant: R 410a.

 

Concluzii

Echipamente există.

Însă, alegerea lor trebuie să fie făcută cu competenţă profesională reală, pentru evitarea unei folosiri neadevcate.Teodor TERETEAN - Doctor Inginer în Termo-Hidraulica Instalaţiilor, Mobile 0722 363 066, e-Mail: tt@airconditioning.ro.