Cap 12-2007   AMPLASĂRI NEPOTRIVITE ALE ECHIPAMENTELOR

 

Teodor TERETEAN

 

In cele ce urmează vom dezvolta o problemă de interes care apare deseori în mesajele primite de la cititorii noştri: care sunt cauzele pentru care instalaţii executate (aparent) corect, nu dau randament.

Remarcaţi cele două sublinieri:

o     Aceea, aproape subliminală, în care cititorul strecoară o îndoială aparentă,

o     Folosirea expresiei de îndoială „nu dau randament” în locul celei de fermitate „nu funcţionează corect”.

Vă prezentăm nemijlocit, prin fotografii făcute „din vara până în toamna” acestui an, unele situaţii de executare incorectă a instalaţiilor de climatizare, situaţii pe care beneficiarul (adică Dumneavoastră) le vedeţi, dar nu le sesizaţi nefiind de meserie.

Neplăcut este faptul că aceste instalaţii sunt executate de-a dreptul incorect de către cei care încasează bani buni de la Dumneavoastră.

În cele ce urmează pledăm pentru o normalitate simplă: respectarea normelor tehnice care guvernează proiectarea, executarea, dotarea cu echipamente şi întreţinerea instalaţiilor de climatizare-ventilare, pe la noi; combinat, în acelaşi timp, cu un anumit mod de rafinare a soluţiilor tehnice prin bun simţ profesional pentru a se obţine confortul Dumneavoastră.

 

Cazuri de amplasare a unităţilor interioare

 Ventiloconvectoare înfundate (Fig 1)

Ventiloconvectorul din Fig 1 se află în faza finală de montaj.


Numai că, în momentul în care, la partea inferioară a aparatului se va fixa şi elementul perimetral de închidere (lipsă în poză) funcţionarea acestuia va fi compromisa întrucât:

o        Va fi împiedicată complet aspiraţia aerului din încăpere care urmează a fi răcit/ încălzit,

o        Va fi desfiinţat spaţiul prin care se accesează filtrul pentru curăţire.

Este un caz tipic în care estetica necesară a încăperii, aplicată eronat, compromite funcţionarea echipamentelor moderne de aer condiţionat, ca şi (pe nedrept) încrederea în folosirea acestora.

 

Măşti de ventiloconvector incorecte (Fig 2)

În Fig 2 ventiloconvectoarele au fost prevăzute la partea inferioară cu măşti care ar fi
trebuit să lase liber un spaţiu de 10 cm, pentru circulaţia aerului din camera spre ventiloconvector.

În acest fel viteza aerului aspirat ar fi o valoare normală, sub 0,5 m/s.

Micile găuri, cu diametrul de cca. 25 mm, obturează în mod nepermis intrarea aerului în ventiloconvector, care în aceasta situaţie, la valoarea normala de funcţionare ar trebui să fie de peste 15 ori mai mare decât valoarea menţionată mai înainte (situaţie imposibilă).

Şi în acest caz, după punerea în funcţiune, se va constata că instalaţia nu răceşte/ încălzeşte încăperea conform datelor de calcul.

Este şi acesta un caz în care urmărindu-se cu prioritate elementele de estetică (uşor de sesizat de către proprietar), se încalcă legile tehnice de funcţionare corectă a instalaţiilor.

O coordonare între proprietar, arhitect şi specialistul de instalaţii ar fi evitat situaţia prezentată.

 

Casete întreţinute necorespunzător (Fig 3)


Imaginea din Fig 3 prezintă o casetă de producere a aerului condiţionat, montată direct în tavanul fals al unui spaţiu cu public în condiţiile în care îi lipseşte capacul central de aspiraţie, care are şi funcţie de protecţie.

Maşinăria prezentată are în funcţiune rotorul, deasupra capului Dumneavoastră, tocmai când treceţi pe sub acest echipament.

În aceasta situaţie apar posibilităţi reale de desprindere a unor părţi componente (de ex. rotorul) din şuruburile de fixare.

Rezulta foarte clar ca aici au fost încălcate regulile de protecţia muncii, apărând pericolul unor accidente grave.

 

Cazuri de amplasare a unităţilor exterioare

 Condensatoare înfundate (Fig 4)

Suntem convinşi că, adevăraţii profesionişti se vor mira de „soluţia” de amplasare a unei unităţii de condensare, găsită de montatorul-autor în cazul din Fig 4.


Care sunt obiecţiile noastre:

-             există o distanţă minimă de păstrat între unitatea exterioară şi peretele adiacent, distanţă care, indicată de firma producătoare, asigură intrarea prin spatele aparatului a aerului de răcire al condensatorului (vara) sau de „încălzire” a freonului din baterie (dacă este vorba de funcţionarea în pompă termică, în sezonul rece moderat); din figură reiese că această distanţă este redusă drastic, astfel că în mod sigur puterea frigorifică a aparatului este afectată; vorba aceea: să dai atâţia bani pentru a avea frig şi să-i iroseşti datorită unui montaj nepriceput;

-             de regulă, distanţele dintre o unitate exterioară şi peretele cu pricina sunt cuprinse între 100 şi 300 mm (după cum recomandă firma producătoare a aparatului);

-             aparatul este montat aproape de trotuar, care vara se încinge mult astfel că aerul cu care se răceşte în acest caz condensatorul este defavorabil preîncălzit pentru aceasta operaţiune;

-             în fine, amplasarea unui aparat, aproape de fluxul trecătorilor, fără a fi protejat, în vreun fel, de intervenţia importună a vreunui „curios care obişnuieşte sa se joace cu butoanele” periclitează buna funcţionare a aparatului.

Amplasarea la o înălţime convenabilă a condensatorului ar fi condus la siguranţa ceruta de buna funcţionare a acestui sistem de climatizare.


Condensatoare amplasate la întâmplare (Fig 5)

Sigur că cei care au făcut montajul din Fig 5 au manifestat un interes discriminatoriu faţă de ceea ce noi, cu câteva rânduri la început, am numit „bun simţ profesional” în tehnică aerului condiţionat.

Astfel, echipamentul din fotografie are o distanţă mai mare faţă de peretele din spate, decât în cazul anterior, dar nici nu se poate ancora de acesta.

În schimb, are toate şansele de a se răsturna cu prima ocazie; fără a mai pune la socoteală că orice „haiduc” îndrăzneţ din zonă se poate juca la conexiunile „frigo” şi „electro” ale aparatului, adăpându-şi …bidiviul cu freon proaspăt.

Vă rugăm să ne contraziceţi !

 

Condensatoare amplasate periculos (Fig 6)


În cazul din Fig 6 se atentează nemijlocit la sănătatea oamenilor deoarece la intrarea în aceasta clădire publică, toţi trecătorii sunt obligaţi să traverseze, la mică distanţă, jeturile de aer suflate exact la înălţimea capului şi pieptului lor, de către cele două unităţi exterioare ale unor splituri.

Imaginaţi-vă vara când, la călduri generate de un climat torid, trecătorul bine transpirat este obligat să străbată jeturile cu pricina !

Sau primăvara/ toamna când, echipamentele funcţionând în pompă termică, iţi trimit jeturi reci de aer în faţă, obligându-te sa inspiri un aer cu calităţi îndoielnice.

De aceasta posibilitate ne putem convinge privind grila de protecţie a celui de-al doilea echipament care este puternic murdărită de aerul evacuat.

 

Răcitoare amplasate indolent (Fig 7)

Va invit să priviţi cu atenţie.


În Fig. 7, in centru, se observă un drumeag pietruit.

În stânga exista o vilă, în jurul căreia s-a amenajat o grădină odihnitoare, cu elegante mini-lămpi de iluminat, cu piscină (în cealaltă parte a curţii), cu trotuare mozaicate, camere de zi şi de noapte etc.

În dreapta, la nici 3 metri distanţă, a fost amplasat un …răcitor de apă, de câteva sute de kilowaţi putere frigorifică, în varianta cea mai zgomotoasă.

Pentru specialişti menţionăm câteva date tehnice ale echipamentului din dreapta: capacitatea de răcire 420 kW, număr de ventilatoare 8 buc., debitul total aer răcire condensatoare 172440 mc/h, nivelul general al presiunii acustice la 1 m distanţă, măsurată în câmp liber semisferic, este de 80,0 dB(A).

În loc de comentariu vă informam că în România, valoarea admisibilă a nivelului de zgomot echivalent exterior clădirii (măsurată la 3,00 m de faţada clădirii) este de 50 dB(A), între orele 6,00 - 22,00 şi respectiv de 40 dB(A), între orele 22,00 - 6,00  conform prevederilor „Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei”, emise de Ministerul Sănătăţii cu Ordinul 536 din 23 iunie 1997…

Deci, pus în funcţiune, răcitorul de apă depăşeşte, ziua, cu 60% nivelul de zgomot admis, iar noaptea cu 100%.

Sigur că în aceste condiţii în casa din stânga nu se mai poate locui.

 Concluzii

Una singura: evitaţi situaţiile de genul celor prezentate cerând executanţilor să lucreze corect, profesional !

 Articol publicat în Revista UTIL, Anul IV, nr. 12 / 2007

<<< înapoi